4 des 2021

Protokoll fra generalforsamling 2021

Protokollen fra årets generalforsamling er klar.

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 3. juni kl. 12:00 til 10. juni kl. 12:00. Protokollen kan lastes ned her.