15 feb 2021

Bli med i styret i Storo Borettslag!

Storo borettslag er et godt drevet borettslag, og nå søker vi nye medlemmer til styret som kan sikre godt arbeid også fremover.

Valgkomiteen tar imot forslag i løpet av februar. Beboere har muligheten til å melde interesse for selv å sitte i styret, eller foreslå andre beboere. Dere kan sende både sms og epost direkte til valgkomiteen.

Styrearbeid er en fin måte å få oversikt over hvordan borettslaget drives og å kunne forme prosjekter.

Det er også en måte å bli kjent med andre i borettslaget. Ofte velger de som sitter i styret å sitte i flere år. Styremedlemmer får et honorar for arbeidet.

Det trengs ingen spesiell erfaring for å delta. Styret har egen rådgiver i OBOS og det mottas ekstern bistand ved behov. De siste årene er det gjort godt arbeid med drenering, fasade, uteområder, lekeplass og røranlegg, så mange større arbeid er nå gjennomført.

Dersom du har forslag til styremedlemmer eller ønsker med informasjon, send epost til valgkomiteen som består av Per Thomas Jahr <perja@extern.uio.no og Anne Sofie Døskeland <anso.doeskeland@gmail.com>.