Endret: 18 mar 2020     Opprettet: 3 okt 2019

Informasjon om rørfornying i borettslaget

Oppdatering onsdag 18. mars: Rørfornyingsprosjektet er utsatt på ubestemt tid grunnet korona-utbruddet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når situasjonen er mer avklart.

Rørfornyingsprosjektet er nå klart til å starte opp. Først ut er Birch-Reichenwalds gate 30-34, deretter følger de andre blokkene som vist i tentativ fremsdriftsplan under. 

Avløpsrørene skal renses mekanisk innvendig, og deretter fornyes med en spesialsydd strømpe som trekkes gjennom rørene og behandles med epoksy. I praksis blir det på denne måten støpt nye rør på innsiden av de gamle. Dette innebærer minimale inngrep i leilighetene, samtidig som levetiden på de nye rørene bli opp mot 40 år.

For å planlegge arbeidene vil Olimb gjennomføre en befaring i hver blokk. Styret vil samle inn nøkler til leiligheter og boder ca 3 uker før befaringen Se tabellen under for tentativ fremdriftsplan. En mer detaljert plan for arbeidene i hver blokk vil henges opp i oppgangene ca 3 uker før start.

 

  Innsamling av nøkler Førbefaring Arbeidet utføres
BR 30-34 (1)     Uke 40-48
GV 41-45 (2)     Uke 50-7
GV 35-39 (3)     Uke 11-20
BR 12-16 (4) Uke 16 Uke 18 Uke 22-32
BR 6-10   (5) Uke 25 Uke 27 Uke 34-43
BR 18-22 (6) Uke 36 Uke 38 Uke 45-05 (2021)
BR 24-26 (7) Uke 48 Uke 49 Uke 07-23 (2021)

 

Denne planen blir oppdatert fortløpende.


Det er estimert at arbeidene vil ta 6 dager for endeleilighetene, og 8 dager for de øvrige. Mens arbeidene pågår vil det ikke være mulig å bruke avløpsrørene, hverken på bad eller kjøkken. Hvis det er noen som er uheldig og bruker avløpsrørene når arbeidene foregår vil dette få en økonomisk og fremdriftskonsekvens som beboer må dekke.  Det er satt opp en sanitærbrakke med dusj og WC som har samme nøkkel som blir brukt til inngangsdøren til blokkene. Det er viktig at alle beboere er flinke med å låse brakken slik at dette ikke blir et overnattingssted for andre . Det er også et toalett i kjelleren som vil være i bruk.