Endret: 5 jun 2020     Opprettet: 3 okt 2019

Informasjon om rørfornying i borettslaget (oppdatert juni 2020)

Oppdatering torsdag 5. juni: Prosjektet er i gang igjen, og den overordnede fremdriftsplanen er oppdatert. Se mer detaljer under.

Rørfornyingsprosjektet starter opp igjen etter stansen tidligere i vår grunnet korona-utbruddet.

Avløpsrørene skal renses mekanisk innvendig, og deretter fornyes med en spesialsydd strømpe som trekkes gjennom rørene og behandles med epoksy. I praksis blir det på denne måten støpt nye rør på innsiden av de gamle. Dette innebærer minimale inngrep i leilighetene, samtidig som levetiden på de nye rørene bli opp mot 40 år.

For å planlegge arbeidene vil Olimb gjennomføre en befaring i hver blokk. Styret vil samle inn nøkler til leiligheter og boder ca 3 uker før befaringen Se tabellen under for tentativ fremdriftsplan. En mer detaljert plan for arbeidene i hver blokk vil henges opp i oppgangene ca 3 uker før start.

  Nøkkelinnhenting Førbefaring Produksjon
BR12-16 ca uke 23-25 uke 26 uke 31-39
BR4-8 ca uke 34-36 uke 37 uke 40-48
BR18-22 ca uke 43-45 uke 46 uke 49-6 (2021)
BR24-28 ca uke 51-1 (2021 uke 2 uke 7-25

Det er estimert at arbeidene vil ta 6 dager for endeleilighetene, og 10 dager for de øvrige. Mens arbeidene pågår vil det ikke være mulig å bruke avløpsrørene, hverken på bad eller kjøkken. Hvis det er noen som er uheldig og bruker avløpsrørene når arbeidene foregår vil dette få en økonomisk og fremdriftskonsekvens som beboer må dekke.  Det er satt opp en sanitærbrakke med dusj og WC som har samme nøkkel som blir brukt til inngangsdøren til blokkene. Det er viktig at alle beboere er flinke med å låse brakken slik at dette ikke blir et overnattingssted for andre . Det er også et toalett i kjelleren som vil være i bruk.