Endret: 22 jun 2020     Opprettet: 3 okt 2019

Nytt anlegg for lading av el-biler i garasjen

I samarbeid med ABOT AS har vi i løpet av høsten installert infrastruktur for lading av el-bil i garasjen. Vi har valgt en løsning fra norske Zaptec som sikrer god fleksibilitet og best mulig utnyttelse av kapasiteten i strømnettet. Alle 46 plasser i garasjen er klargjort med infrastruktur og en “bakplate”, og når beboer etterspør lading monterer vi selve ladeboksen. Vi regner med oppstart fra 1. november 2019.

Anlegget er 400 V 3-fase, og total tilgjengelig effekt er 55 kW. Hver boks kan levere opp til 22 kW (hvor mye du får avhenger av hvor kraftig ombordlader du har i bilen), og den tilgjengelige kapasiteten deles dynamisk mellom de bilene som til enhver tid lader. 


Mer informasjon om parkering i borettslaget kan du finne her.