18 mar 2019

Branninnstruks Storo Borettslag

Branninstruks for Storo Borettslag ved brannalarm

- Sørg for at alle blir varslet.

- Lukk dører og vinduer.

- Gå raskt ut av bygningen.

- Bruk ikke heis. 

Ved brann

- Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!". Hjelp hverandre ut til felles møteplass.

 - Varsle brannvesenet på nødnummer 110

 Si ifra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

Merk: Brannrøyk er svært giftig!

Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten.

Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv utfra den aktuelle situasjonen.


 "Redde, varsle, slokke" er en nyttig huskeregel:

1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.

2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer

3: SLOKKE: Forsøk a slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

 

HUSK!

Nødnummer til brannvesenet: 110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet:

 

Hilsen Styret i Storo borettslag