15 jun 2017

Brannsikring

Det er noen som har ytret ønske utvidet brannsikring enn det Storo Borettslag står for. Dersom du ønsker redningsline/branntau kan du skaffe det fra følgende link. 

http://www.sikkerheten-selv.no/category/45/parat-redningsline

Da det evt. er behov for forskjellige lengder og ikke alle har nytte av en redningsline, har styret konkludert med at alle som ønsker å kjøpe redningsline gjør det for egen regning.