Endret: 22 jun 2020     Opprettet: 3 jul 2011

Bruk av grill i Storo Borettslag

På balkong er det kun tillatt å bruke gass- eller elektrisk grill.

Kullgrill tillates ikke.

Ved bruk av engangsgrill på bakkenivå henstiller vi brukerne til å passe på å ha et brannfast underlag samt at grillen blir behørig slukket etter bruk før den fraktes til egnet deponeringssted. Ikke sett varme engangs griller i søppelboksene.

Pass på at du ikke generer naboene med sterk røykutvikling, høylytt festprat eller musikk.

Det finnes en felles grillplass på plattingen ved lekeplassen. Det blir 2 små grillpeiser og 2 parkbenker med bord.

Hver og en som benytter grillene, enten med kull eller engangsgriller, skal påse metallristen er ren etter bruk, at varmen i grillkullet er slukket og engangsgriller ikke legges i søppeldunken før de er helt kalde.

Oppbevaring av propan i gassbeholder skal skje over bakkenivå Oppbevar beholderen på balkong eller på loft i stående stilling.

1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.

2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.

4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.

7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.