Endret: 22 jun 2020     Opprettet: 3 jun 2012

Håndtering av EE- og farlig avfall

Farlig avfall og elektronisk (EE) avfall skal ikke kastest i borettslagets vanlige søppelcontainere, men leveres til kommunens miljøstasjoner eller gjenbruksstasjoner. I forbindelse med vår- og høstdugnadene setter borettslaget i tillegg opp egne contanere for innsamling slikt avfall. Følg med på oppslag i oppgangene og på nettsidene.