Endret: 1 feb 2017     Opprettet: 22 jan 2015

OBOS er pålagt moms på tjenester

Ergo øker prisen på alle tjenester OBOS utfører for oss. Det mest markante er at registreringsgebyret øker til 663.- pr. leieobjekt, det være seg leie av ekstrabod, uteparkering eller garasjeplass.