19 sep 2019

Oppgradering av trikkesporene i nedre Grefsenveien

Sporveien skal oppgradere trikkepsorene mellom Åsengata og Vitaminveien nedefor Storokrysset. Prosjektet er en del av trikkeprogrammet, som blant annet har til hensikt å ruste opp gammel og slitt infrastruktur.

Trikkesporene i Grefsenveien og Sandakerveien på strekningen fra Åsengata til Vitaminveien skal oppgraderes, og gamle og slitte trikkeskinner skal skiftes ut. Dette er en forberedelse til at Oslo får 87 nye moderne trikker inn i gatene sine om noen år.

Sporveien sier at entreprenøren deres skal sørge for at vi i Storo Borettslag har inn- og utkjøring gjennom anleggsperioden. De påpeker også at dette kan besørges på alternative måter, men siden det er en stund til arbeidet skal pågå, har ikke de mer detaljert informasjon om dette på nåværende tidspunkt.

Dette medfører fjerning av asfalt, legging av nye trikkeskinner, mindre gravearbeider, pigging og reasfaltering. Trikkesporene skal oppgraderes i egen, eksisterende trasé.

Byggearbeidene er delt opp i faser slik at prosjektet unngår å berøre hele strekningen samtidig:

• Mellom Sagene brannstasjon og Vitaminveien/Storo bru skal trikkesporene byttes i begge retninger, både inn og ut av sentrum.

• Mellom Åsengata og Sagene brannstasjon skal trikkesporet i retning sentrum byttes.

• Som del av prosjektet skal det skiftes fem kontaktledningsmaster og utføres nødvendige elektroarbeider.

• Det vil bli lagt inn såkalte klatreveksler slik at trikkedriften opprettholdes på enkeltspor i anleggsperioden. Dette arbeidet vil periodevis skje om natten, og blir varslet på forhånd.
 

Nabomøte gjennomført

Sporveien inviterte til nabomøte for beboere og andre interesserte på Sagene samfunnshus onsdag 4. september. Der ble det gitt en orientering om omfanget av prosjektet Grefsenveien nedre, og det var anledning til å stille spørsmål.

Se presentasjonen som ble vist på møtet helt nederst på denne nettsiden, under «Vedlegg»:
https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3809807/grefsenveien-nedre