Endret: 15 nov 2018     Opprettet: 18 jun 2012

Styrets hovedoppgaver

Styreleder Nina Lefdahl Nereng:

Kontakt med OBOS og ROM, nettredaktør, boder, parkering og garasjer.

Nestleder Ellen Bech Spangelid:

Vaktmester, lekeplass, heiser, fellesvaskerier

Styremedlem Øystein Prytz: Beboerkontakt, utleieforhold og klager

Styremedlem Marius Berg:Forsikring, brannsikring og trappevask

Styremedlem Paul Stakvik: HMS-kontakt, Utomhusområder, dugnader og snørydding

Varamedlem Camilla Olsen: Utomhusområder

Varamedlem Hans Ole Rian: Utomhusområder

Forretningsfører:

OBOS v/Oda Kristin Borgersen,   oda.kristin.borgersen@obos.no, tlf: 22 98 89 18

Endelig arbeidsfordeling kunngjøres etter sommerferien.