12 apr 2020

Oppdatering fra styret, april 2020

Informasjon fra styret om diverse saker, bl.a om korona-utbruddet, vårdugnad, og rørfornying.

Ekstra renhold
Absolutt rent vil forsette å utføre daglig ekstra renhold, men vil fremover kun rengjøre håndtakene og vridere på oppgangsdørene. Vi tror dette tiltaket kan bidra noe til å begrense spredning, men det erstatter ikke god håndhygiene. Vi oppforderer alle beboere til å vaske hendene hver gang man har vært eller skal utenfor leiligheten. Tiltaket vil fortsette til midten av april.

Generelle forholdsregler
Vi minner om at vi har en del beboere i borettslaget som er i risikogruppen. Vi håper derfor at alle gjør sitt til å begrense smittespredning. Følg rådene som er gitt av helsemyndighetene, og overhold karantenen dersom du er syk/mistenkes å være syk! Dette betyr også å holde seg unna fellesområdene, som for eksempel vaskeriene.

Nye røykvarslere
Vi må ivareta sikkerheten også på andre fronter. Røykvarslerne i borettslaget er i ferd med å gå ut på dato, og vi har inngått avtale med Aktiv Brannvern om montering av nye varslere samt utplassering av pulverapprater i alle leiligheter. Monteringen er satt litt på vent i lys av koronautbruddet, men vil bli gjennomført i løpet av våren. Vi holder dere oppdatert om videre fremdrift i dette prosjektet

Rørfornyingen
Pr i dag ser det ut til at rørfornying i leilighetene ikke vil starte opp med det første. Imidlertid vil Olimb gjennomføre arbeider med bunnledningene. Dette vil varsles i de aktuelle blokkene, og vil medføre minimalt med stans i vann og avløp.

Dugnad og containere
Vi vurderer det slik at det skal være mulig å gjennomføre vårdugnaden også i år, med raking av løv og rydding på kjellere og loft. Dette forutsetter selvfølgelig at vi alle passer på å holde god avstand til hverandre. Dugnadsdagene i år blir onsdag 22. og lørdag 25. april. Det blir også utplassert containere i denne perioden som kan benyttes av borettslagets beboere. Vi kommer tilbake med mer detaljer når det nærmer seg.

Feiing av uteområder og garasjen
Uteområdene vil bli feiet/vasket fredag 17. april, og garasjen tas tirsdag 14. april. Alle biler må flyttes i perioden 08-16.

Generalforsamling
Vi vil i midten av april vurdere om generalforsamlingen kan avholdes som planlagt, eller om den må utsettes. Dette varsles i eget oppslag.