Endret: 23 nov 2016     Opprettet: 5 jul 2011

Flytting/av- og pålessing

Beboere har lov til å stanse utenfor sin oppgang i inntil 30 minutter for av- og pålessing. I det tidsrommet skal det være gjevnlig aktivitet. Pass på at det ikke sperres for uttrykningskjøretøy.

Ved flytting kan det være behov for lengre periode foran oppgangen og da skal beboer innhente tidsangitt flyttekort fra styret/vaktmester.

Dette gjelder ikke utenfor BR 6-10 og 18-22 da de har offentlig fortau foran sine innganger og dermed gjelder parkering forbudt.