4 des 2021

Nytt ladeanlegg på uteparkeringen

I samarbeid med Elektro-Sivert Installasjon AS har vi i løpet av høsten 2021 installert infrastruktur for lading av el-bil på uteparkeringen. Plass 27-41 er nå klargjort for lading med bokser fra Zaptec som sikrer god fleksibilitet og best mulig utnyttelse av kapasiteten i strømnettet. Plassene er klargjort med infrastruktur og en “bakplate”, og når beboer etterspør lading monterer vi selve ladeboksen.

Total tilgjengelig effekt i anlegget er ca 20 kW. Hver boks kan levere opp til 7 kW men hvor mye du får avhenger av hvor kraftig ombordlader du har i bilen. Den tilgjengelige kapasiteten deles dynamisk mellom de bilene som til enhver tid lader. 


Mer informasjon om parkering i borettslaget kan du finne her.