Endret: 3 okt 2019     Opprettet: 3 jul 2011

Parkering og garasjer

Storo Borettslag har 55 parkeringsplasser ute og 46 garasjeplasser i P-huset under Hus 5 og 8 i Grefsen Stasjon. Alle plasser i garasjen er klargjort for lading av el-bil, mens på uteparkeringer er det to plasser med ladeopplegg. Se også egen nyhetssak om det nye ladesystemet i garasjen.

Leiepriser: uteplass kr. 330.-pr. mnd, uteplass med EL-lading kr. 650.- pr.mnd, garasjeplass kr. 700.- pr. mnd og garasjeplass med EL-lading 850.-pr. mnd + forbrukt strøm. Det vil bli belastet et engangs registreringsgebyr til OBOS kr. 697.- inkl.mva for alle typer leieforhold. 

Det er fri MC-parkering på venstre side av vaktmestergarasjen, dvs.baksiden av tillbygget på BR 18. Alle MC'er skal meldes til styret slik at vi lett kan komme i kontakt med brukerene ved behov. Parkering av MC'er på andre steder innen borettslaget kan medføre bøter.

Dette er ikke oppbevaringsplass for sykler som er ute av drift.

Tildeling av parkerings- og garasjeplass skjer etter ansiennitet og kan kun tildeles andelseiere i Storo Borettslag.

Oppsigelse: Leiefoholdet kan sies opp fra den første i hver måned ved å melde fra til styret minst en måned i forveien.

Innkjøring til P-huset skjer via en tunnell med port nedenfor BR 28. Det er etablert en utgang for gående midt på veggen med en trapp fra gangveien og ned til døren som du ser i grunnmuren mellom Hus 5 og Hus 8.

Øvrig parkering må skje på gaten med beboerparkering.

Parkeringsplass eller garasje følger ikke en leilighet ved salg.

Parkeringskontrollavtale ble inngått med Østlandske parkering AS fra 1.1.14, denne ble også  forlenget etter de nye reglene for parkeringskontroll fra 1.1.17.

Har du spørsmål eller ønsker å begynne å leie en parkeringsplass, send gjerne en e-post til storo@styrerommet.net. Se også de utfyllende parkeringsreglene.