Endret: 9 des 2021     Opprettet: 4 des 2021

Parkering og lading i Storo borettslag

Storo borettslag har 55 parkeringsplasser ute og 46 garasjeplasser i P-huset under Hus 5 og 8 i Grefsen Stasjon. Disse plassene leies ut til andelseiere i Storo borettslag, og tildeles etter ansiennitet på venteliste. Ta kontakt med styret for å sette deg på venteliste. I tillegg har borettslaget 14 gjesteparkeringsplasser som kan benyttes av besøkende til borettslaget. Alle beboere som benytter parkeringsplassene selv eller til sine gjester plikter å gjøre seg kjent med parkeringsreglementet.

Alle plasser i P-huset samt plass 27-41 ute er klargjort for lading av elbil. Leietaker som har behov for dette kan melde fra til styret som så vil montere ladeboks. Leie av plass og ladeboks faktureres månedlig via OBOS, mens strømforbruk betales via vår samarbeidspartner Charge365. Leietakere som ønsker å lade må registrere seg hos Charge365 og kan starte lading via app eller ladebrikke.

Prisene for leie av parkeringsplass og bruk av strøm fastsettes av styret. Det vil fremover settes separate priser for sommer (april-oktober) og vinter (november-mars). Prisene annonseres på denne nettsiden og pr e-post til leietakerne.

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende priser:

Ordinær uteplass kr 330 pr mnd
Uteplass med elbillading kr 550,- pr mnd + strømforbruk
Ordinær garasjeplass kr 700 pr mnd
Garasjeplass med elbillading kr 850 pr mnd + strømforbruk
Strømpris jan 2022-mars 2022 kr 2,50 pr kWh
Engangsgebyr fra OBOS ved alle nye avtaler/endringer kr 750
Priser gjeldende fra 01.01.2022. Strømforbruk faktureres månedlig via Charge365.