Endret: 1 feb 2017     Opprettet: 31 jan 2015

Parkeringsregler i Storo Borettslag

Alle nummererte plasser fra 1 til og med 21 og 27 til og med 62 er bortleid til beboerne og skal ikke kontrolleres. Plass 22 - 26 er slettet. Bytter beboer bil skal ny bil meldes til styret.

Beboerne har lov til å stanse utenfor sin egen oppgang i 30 minutter for av- og pålessing. Det betinger at det er regelmessig aktivitet ved bilen. Dette gjelder ikke foran BR 6-10 og BR 18-22 da fortauet tilhører offentlig vei og her gjelder all stans forbudt. Gjelder heller ikke i området fra enden av GR45 til innsnevring mellom Grefsenveien 45 og Birch-Reichenwaldsgate 30-34 .

Ved flytting kan ”Jeg flytter” kort utstedes av styret og vaktmester.

Gjesteparkeringsplasser: 7 oppmerkede plasser utenfor Grefsenveien 41-45, 5 oppmerkede plasser langs "dråpen"  ved Birch-Reichenwaldsgt. 30-34 samt 2 langs innkjøringsvei mellom BR24 og 34.

Østlandskeparkering AS skal dokumentere tid for ankomst kontrollsted og tid for ilegging av bot. Gjester gis 10 minutter på å hente gjestekort. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser.

MC og moped skal parkeres ved egen oppmerket plass ved siden av vaktmestergarasje. Navn, type sykkel og registreringsnummer skal meldes til styret.

Alle som parkerer på gjesteparkeringsplass skal ha nummerert gjestekort av gjeldende farge, (for tiden blått) og max parkeringstid er 3 døgn pr. uke uansett om bilen har vært borte i løpet av dagen eller har byttet plass. Ved behov for lengre gjesteperiode skal beboer innhente tidsangitt gjestekort fra styret eller vaktmester.

Vaktmester kan utstede ”Håndverkerkort” for elektriker, rørlegger etc. som utfører oppdrag for Storo Borettslag og de gis tillatelse til å parkere på nærmeste praktiske plass uten 30 min. begrensningen.

Hjemmesykepleien og legevakt skal ikke bøtelegges selv om de parkerer utenfor oppmerkede plasser. Disse bilene er som regel merket, enten på bildør eller ved kort på dashbordet.

Beboere i Storo Borettslag har ikke lov til å bruke gjestekortet. Ved gjentatt misbruk kan styret ugyldiggjøre kortet for 3 mnd. ad gangen.

Biler uten gjestekort eller biler som har hjemmelagde lapper, samt biler som tilhører/disponeres av beboere i Storo Borettslag kan ilegges bøter .

Borttauing kan kun bestilles av styrets medlemmer og vaktmester etter egen liste.

Storo, 1-2017                                                                           storo@styrerommet.net