3 okt 2019

Parkeringsregler ved Storo Borettslag

Generelle regler

 

Parkeringsplasser i Storo Borettslag leies ut til beboere med eget kjøretøy som er i bruk. 

Leietaker må melde inn biltype og registreringsnummer på kjøretøy som skal disponere plassen til styret.

Parkering skal kun skje på egen plass og innenfor merkelinjen.

Det er ikke tillatt å benytte parkeringsplassen til oppbevaring av campingvogn, tilhenger etc. Dersom leietaker har behov for å benytte parkeringsplassen til noe annet enn eget kjøretøy, må dette avklares med styret som kan utstede midlertidig tillatelse.

Fremleie er ikke tillatt. 

Leieforholdet kan sies opp fra den første i hver måned ved å melde fra til styret minst en måned i forveien.

Ved en eventuell tvist vil borettslagets vedtekter komme til anvendelse med en 3 mnd oppsigelse.

 

Regler for uteparkering

Leiepriser: kr 330/ mnd. Du får månedlig faktura pr mail fra OBOS.

Plassene 22-26 er slettet.

 

Parkeringsregler i P-hus

Leiepriser frem til 01.11.2019: kr 650. Du får månedlig faktura pr mail fra OBOS.

Leiepriser fra og med 01.11.2019: 

Grunnpris vanlig plass uten lademulighet: kr 700,- pr mnd

Pris for plass med lademulighet: kr 850,- pr mnd + forbrukt strøm

Det utleveres 1 stk. portåpner og 1 stk. dørnøkkel til hver leietaker i P-huset ved oppstart av leieforholdet. 

Leietaker er selv ansvarlig for å vedlikeholde og eventuelt erstatte disse om de ødelegges. 

Portåpneren og nøkkel skal leveres til styret ved opphør av leieforholdet.

Reparasjoner, tomgangskjøring og vask av bil er ikke tillatt i P-huset. Skifting av dekk er tillatt. 

Det er ikke lov å hensette ting utenfor bodene i P-huset.

Oppbevaring av alle typer brannfarlig materiale som for eksempel drivstoffkanner, oljeflasker, propanbeholder/gassflaske i P-huset er strengt forbudt.


 

Gjesteparkering

Det finnnes 7 oppmerkede plasser utenfor Grefsenveien 41-45, 5 oppmerkede plasser langs hekk og 2 langs stikkvei ved Birch-Reichenwaldsgt. 24 til 34.

Alle som parkerer på gjesteparkeringsplass skal ha nummerert gjestekort av gjeldende farge, (for tiden blått) og max parkeringstid er 3 døgn pr. uke uansett om bilen har vært borte i løpet av dagen eller har byttet plass. 

Ved behov for lengre gjesteperiode skal beboer innhente tidsangitt gjestekort fra styret eller vaktmester.  

Østlandskeparkering AS skal dokumentere tid for ankomst kontrollsted og tid for ilegging av bot. 

Gjester gis 10 minutter på å hente gjestekort.

 Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerkede plasser.

Beboere i Storo Borettslag har ikke lov til å bruke gjestekortet. Ved gjentatt misbruk kan styret ugyldiggjøre kortet for 3 mnd. av gangen.

Biler uten gjestekort eller biler som har hjemmelagde lapper, samt biler som tilhører/disponeres av beboere i Storo Borettslag kan ilegges bøter.


 

Parkeringsregler ellers på borettslagets område

Beboerne har lov til å stanse utenfor sin egen oppgang i 30 minutter for av- og pålessing. Det betinger at det er regelmessig aktivitet ved bilen. Dette gjelder ikke foran BR 6-10 og BR 18-22 da fortauet tilhører offentlig vei og her gjelder all stans forbudt. Gjelder heller ikke i området fra enden av GR45 til åpning inn mot BR30-34.

Ved flytting kan ”Jeg flytter” kort utstedes av styret og vaktmester. 

MC og moped skal parkeres ved egen oppmerket plass ved siden av vaktmestergarasjen. Kjøretøytype og registreringsnummer skal meldes til storo@styrerommet.net.

Hjemmesykepleien og legevakt skal ikke bøtelegges selv om de parkerer utenfor oppmerkede plasser. Disse bilene er som regel merket, enten på bildør eller ved kort på dashbordet.

Vaktmester kan utstede ”Håndverkerkort” for elektriker, rørlegger etc. som utfører oppdrag for Storo Borettslag og de gis tillatelse til å parkere på nærmeste praktiske plass uten 30 min. begrensningen, men uten å sperre foran inngangene etter avlessing. 

Eventuell borttauing kan kun bestilles av styrets medlemmer og vaktmester etter egen liste.

 

Styret v/ Storo BRL

Oktober 2019