Endret: 15 nov 2016     Opprettet: 12 jan 2012

Behandling av brannvarslere http://www.boligbrann.no/feilsokroykvarsler.htm

Feilsøking røykvarslere:

Hvis røykvarsleren går i alarm uten at det er oppstått brannrøyk er det normalt et tegn på at noen annet er kommet inn i røykdetektoren som for eksempel støv, malingsgasser, insekter eller annet som påvirker røykvarsleren. Ta ned røykvarsleren fra taket ved å skyve den til siden, ta av lokket og støvsug røykvarsleren i kombinasjon med å blåse på den. Spesielt rundt den "sorte boksen" i røykvarsleren som er selve detektorkammeret hvor røyk registreres.

Etter rengjøring kan du teste røykvarsleren ved å trykke ned testknappen. Hvis røykvarsleren stanser av seg selv er det et tegn på at varsleren er "frisk". Hvis den derimot "henger seg opp" ved at den ikke slutter å pipe etter testing, er det fortsatt partikler i detektoren som får den til å gå i alarm.

PS! Det er viktig at røykvarsleren støvsuges med jevne mellomrom for å forebygge utilsiktet alarm. Hvis du har hatt oppussing, utført malerarbeid el.l. i boenheten det siste året, uten at røykvarsleren har vært godt nok tildekket vil det være vanskelig å få den stabil igjen.

Hvis støvsuging / blåsing ikke hjelper, kan du sende røykvarsleren til oss, så skal vi se på den (gjelder kun våre kunder). Husk i så fall å kople fra batteriet (men husk å legge ved batteriet), og legg ved ditt navn, adresse og telefonnummer.

Løst batteri:

Knip av plasthetten som kopler ledningene til batteriet. Når batteriet skal koples til presser du plasthetten på batteripolene.

Kople fra batteriet :

Fastmontert batteri:

I enden av de tre fastmonterte batteriene er det en sort plastbit som kan trekkes av to metallpinner. Trekk av den sorte plastbiten, og batteriet er frakoplet. Når du skal tilkople batteriet trer du den sorte plastbiten over de to metallpinnene som er merket "ON".

Gowens engros, Boligbrann Tlf: 67567935 Fax: 67567936

Bærumsveien 385, 1346 Gjettum