Endret: 15 nov 2016     Opprettet: 16 feb 2012

Brannslukningsutstyr

Brannslukningsutstyr som tilhører leilighetene

I 2010 ble det vedtatt å installere brannslange og brannteppe i hver leilighet i borettslaget. 2015 ble ett sett med brannvarslere byttet etter utskiftelsesplanen.

Noen leiligheter er renovert og solgt uten at slukkeutstyret er satt tilbake. Brannvarslerne skal tas ned ved oppussing og oppbevares støvfritt. De bør støvsuges forsiktig før de settes opp igjen. Testes!!

2 brannvarslere, brannteppe og brannslange tilhører leiligheten og skal ikke fjernes. Dette er utstyr som alle i Storo Borettslag er pålagt å ha tilgjengelig. Dersom det ved årets bygningskontroll ikke forefinnes slikt utstyr i en leilighet blir eier pålagt å anskaffe dette for egen regning.

De gamle brannslukkningsapparatene vil ikke bli vedlikeholdt eller byttet

ut. Det er eiers ansvar å fjerne disse på en betryggende måte. De kan f.eks. leveres på Brobekk Avfallsstasjon.