Endret: 15 nov 2016     Opprettet: 12 jan 2012

Sluk på bad

Det anbefales at sluk åpnes og renses to ganger i året. Plumbo skal ikke brukes, da flytter man bare problemet videre nedover. Det finnes flere typer røråpnere å få tak i hos bl.a. Jernia. De er mer skånsomme mot rørene og løser opp belegget. Ta kontakt med vaktmester for råd dersom sluket er tett.