Endret: 21 mar 2018     Opprettet: 2 mar 2017

Betjening av Brannsone betjeningsenhet BK-50 kun for BR24-28

I hver leilighet i høyblokka er det montert en Brannsone betjeningsenhet BK-50.

Betjeningsanvisning: Kontroller at grønn lysdiode merket "Drift" lyser når det er spenning på enheten.

Utkobling:
Trykk og slipp knappen merket "Utkobling". Lysdioden merket tilsvarende vil nå blinke i 4 timer, dette indikerer at røykdetektorene er utkoblet og vil ikke varsle brann i utkoblingstiden.

Innkobling:
Enheten vil automatisk koble inn igjen røykdetektorene etter 4 timer. Røykdetektorene kan også kobles inn manuelt før 4 timer er gått ved å trykke på knappen "Utkobling". Lysdioden vil da slutte å blinke.

Avstilling;
Ved en eventuell brann, kan sentralen ved hovedinngangsdøren tilbakestilles ved å trykke på knappen merket "Avstill" på enheten.

NB: Kontroller brannsentralen for brannsted hvis du ikke er helt sikker at alarmen er utløst i din leilighet; rød lysdiode på røykdetektoren vil da lyse.

Ved oppussing i leiligheten må enheen tildekkes så den blir støvfri, gjerne med en gummi engangshanske.