Endret: 23 nov 2016     Opprettet: 5 mar 2012

Døråpner / Calling

Da borettslaget ble rehabilitert 2009-2010 var ikke alle leiligheter tilgjengelige og eier var ikke mulig å få tak i, selv etter flere forsøk. Derfor er det fremdeles noen få leiligheter som ikke har fått installert døråpner/calling. Ny eier vil derfor måtte bekoste dette selv.

Ved renovering av leiligheter skal IKKE døråpner/calling demonteres fra vegg og ledning må ikke kuttes da dette vil kortslutte de øvrige døråpnerne/callingene på denne siden av oppgangen. Skjer det allikevel vil andelseier få regningen på reparasjon av alle døråpnerne/callingene.