Endret: 1 feb 2017     Opprettet: 13 jan 2017

Varmtvannsberedere

Vannlekkasje fra varmtvannsberedere

I den senere tid har det vært en del vannlekasjer fra varmtvannsberedere. Vi henstiller beboerne til regelmessig å sjekke berederen for lekkasjer. I 2017 er vi forsikret i Gjensidige forsikring der egenandelen er kr. 6.000.- og denne må hver enkelt beboer dekke selv. 

Dersom du har rørlegger på besøk anbefales det at det monteres hovedstoppekran samt egen stooppekran på bad/toalett gjerne egen til vaskemaskin og varmtvannsbereder.