Endret: 27 okt 2021     Opprettet: 23 okt 2021

Velkommen til dugnad 30 okt og 3 nov.

Vi arrangerer høstdugnad lørdag 30. oktober og onsdag 03.november. Velg en av dagene eller møt opp på begge hvis du har lyst. Dette er en god anledning til å bli bedre kjent med naboene. Møt opp ved vaktmestergarasjen hvor det også blir enkel bevertning. Det er veldig hyggelig om noen har lyst til å bake noe! Både små og store liker noe godt å bite i på slike dager😊

Lørdag 30. oktober fra kl 11-15: Vi raker ute og gjør det fint på alle plener. Containere: Container vil stå ute fra 29. oktober til 08. november. Pakk så mye som mulig flatt - sett ting utenfor da andre kanskje kan bruke det, eller annonser på Finn.no.  Bygningsavfall, dekk, bilbatterier skal IKKE kastes i containeren dette skal du selv levere på gjenbruksstasjon. Det blir satt ut egne bur for elektrisk avfall, mens spesialavfall (maling osv.) kan settes ved siden av vaktmestergarasjen. Disse tingene må ikke kastes i de store containerne! Onsdag 03. november fra kl 18-20: Vi rydder i fellesarealer på loft og i sportsbodene og vi støvsuger kjellergangene. Viktig: Det er ikke tillatt å lagre ting i fellesarealene. Ting som skal oppbevares i sportsbodene må merkes med navn/leilighet. Det skal ikke oppbevares bildekk, møbler, eller lignende i sportsbodene, eller i fellesarealene utenom. Sykler på sykkelparkeringene utendørs må også merkes da vi ønsker å fjerne sykler som ikke er i bruk. Gjenstander som ikke er merket med navn/leilighet kan bli kastet.

Se https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/ for mer info om farlig avfall og våre nærmeste miljøstasjoner.